דפוס בלט

פורסם ב: Uncategorized | 0

שמו של מקצוע הדפוס נגזר מעבודת ההדפסה, אולם ההדפסה היא רק שלב אחד בתוך מערכת עבודות ופעולות הנעשות בבית הדפוס, כגון: סידור- כולל תכנון , סדרות, בדיקת הגהה, תיקונים, עימוד, סגירת הסדר, קביעת העמדה ,הכנה לדפוס, הדפסה , כריכיה- גימור.
חומרי פיסוק ,מילוי, וקוים
פסקים -הם חומרי המילוי הקטנים ביותר המשמשים לפיסוק והפרדה בין מילה למילה מידת הפסקים היא כמידות האותיות,
מידת הפסקים מ-6 נקודות עד 20 נקודות עובי הפסק מתחיל מנקודה אחת עד 20 נקודות
חצצות- הן חומרי מילוי המשמשים להפרדה בין השורות וגם למילוי חללים בתוך סדרים גדולים וטבלאות.
אורך החצצות מתחיל מ-8 ציצרו עד 24 ציצרו, עובי החצצות מנקודה אחת עד 12 נקודות.
מרובעים- הם חומרי מילוי המשמשים למילוי חללים שבסדר לבניית טבלאות, ולהשלמת שורות בלתי מלאות משמשים גם כפסקים בעת סידור אותיות שגודלן 2 ציצרו ומעלה, מרובעים קיימים מ 2 ציצרו 3 ציצרו 4 ציצרו עוביים מנקודה אחת עד 24 נקודות
כפיסים –הם חומרי המילוי הגדולים ביותר למילוי חללים גדולים, ולהשלמת עמודים שאינם מלאים למשמשים כחומרי מילוי בין הסדר למסגרת המכונה, כפיס קצר מידתו 8 ציצרו עובי הכפיס מתחיל ב-2 ציצרו
קווים- פרט לאותיות משתמשים גם בקווים שונים העשויים פליז/נחושת, עוביים מתחיל מנקודה אחת עד לציצרו גובהם כגובה האות .והם משמשים להדפסת קווים בסדר.
אורכן מתחיל מ-4 נקודות עד 24 ציצרו