המכונות העתיקות בסדריה

מכבש הדפסה עתיק- סגנון וושינגטון שנת 1880  USA
%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%a9-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%a1%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-1880-uas

מסדרת ליציקת שורות להדפסת בלט- 1926 USA
%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%a1%d7%aa-%d7%91%d7%9c%d7%98-1926-usa

מכונת הדפסה דוושת רגל מכנית – הוגנפורסט- גרמניה- 1890
%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%93%d7%95%d7%95%d7%a9%d7%aa-%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%9e%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%98

מכונת חיתוך נייר ידנית קראוס- גרמניה שנת 1930%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%a1-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%a0

מכונת הדפסה בלט היידילברג שמינית -גרמניה- 1958
%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%98-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9c%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0

מכבש הדפסה הטבעה אנגלי- מארשל-1932
%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%a9-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%a9%d7%9c-1932

מכשיר הידוק כריכת ספרים וחירור ניטים
%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a7-%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9d

מכונה חשמלית- גרמניה- למריחת דבק
%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%93%d7%91%d7%a7

מכשיר לחיתוך חומרי מילוי לסדר אותיות בלט
%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%9c%d7%a1%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91

מכבש הגהה גרמני 1930

%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%a9-%d7%94%d7%92%d7%94%d7%94-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99-1930

מכשיר עיגול פינות בנייר- גרמניה- 1920%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%99%d7%92%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-1920

מכבש הדפסה ידני – הדנה אנגלי 1960
%d7%9e%d7%9b%d7%91%d7%a9-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%99-1960

גיליוטינה לחיתוך נייר ידנית- איטליה- 1950
%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%94-1950

שדכן סיכות 1940- USA- לפנקסים וחוברות
%d7%a9%d7%93%d7%9b%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-1940-usa-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%a7%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa

מד גובה לגלופות גרמניה -1950
%d7%9e%d7%93-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94-1950

סימולטור לבדיקת הדפסה, נייר,צבע תוצרת הולנד 1960%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%aa-%d7%94