תקנון האתר הסדריה

 1. כללי
 • האתר “הסדריה” משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי יצירה (להלן: “האתר” ו/או “הסדריה” ו”המוצרים”, בהתאמה).
 • הוראות תקנון זה יחלו על כל שימוש ו/או רכישה בחנות זו והוא מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין “הסדריה”.
 • התנאים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יחייב את הרבים ולהפך.
 • בני 18 ומעלה, או קטינים (מתחת לגיל 18) אשר קיבלו אישור מהגורם המוסמך לכך על פי דין, רשאיים להשתמש באתר ולבצע באמצעותו רכישה של מוצרים.
 • רכישת כל מוצר בחנות מהווה הסכמה לכל הוראות תקנון זה, ולפיכך אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתקנון זה, אתה מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 • למנהלי האתר שמורה הזכות לבצע שינויים בתקנון מעת לעת וללא מתן הודעה מראש.
 1. פרטיות
 • הפרטים האישיים שימסרו בעת ההזמנה, או כל מידע אחר שיעשו באתר “הסדריה” ישמרו במאגר המידע של אתר “הסדריה” והיא מתחייבת לשמור על פרטיות לקוחותיה. “הסדריה” לא תעביר את פרטיך האישיים או כל מידע אחר לאף גורם.
 • אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על כן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.            הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 והינה אסורה לפי כל דין אחר.
 • הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לעמוד בדרישות המחמירות ביותר למניעת חדירה לאתר ופגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, יחד עם זאת, ישנם שיבושים שאינם בשליטת ההנהלה , ולכן בהסכמה לתקנון זה, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, ו/או דרישה ו/או תביעה, נגד מפעילי הסדריה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמם עקב פגיעה, תקלה ו/או שיבוש כאמור.

 

 1. הזמנת מוצרים ו/או שירותים.
 • ההזמנה באתר יכולה להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי (כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה ע”י אחת מחברות האשראי הפעולות בישראל כדין (מלבד אמריקן אקספרס) ושהינו תקף ביום ביצוע ההזמנה באתר, או דרך הטלפון באמצעות נציג מטעם חנות “הסדריה” שיצור עימך קשר לטובת חיוב כרטיס האשראי או באמצעות שימוש בחשבון Pay Pal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר כי פתיחת חשבון Pay Pal  כפופה לכל התנאים המפורטים ב-Pay Pal  כפי שמפורט באתר PayPal.com. השלמת פעולת ההזמנה באתר מהווה התחייבות לרכישה והתחייבות לתשלום עבור המוצרים שהוזמנו. עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת.
 • מנהלי האתר עושים מאמצים סבירים להבטיח שהמוצרים המופיעים באתר  נמצאים במלאי, אולם במצב בו אזלו המוצרים מן המלאי תשלח לך הודעה באמצעות דוא”ל או טלפון עד 2 ימי עסקים ומנהלי האתר או מי מהם אינם מתחייבים לספק מוצר שאינו במלאי.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל, או לסרב לספק מוצר ו/או שירות המוצע על ידו באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו מעודכן, שגוי, שלם או נכון בזמן ההזמנה או אחריו, או אם יש לו את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

 1. מועד אספקה ומשלוח.
  • בעת תהליך הרכישה יקבע הקונה את אופן אספקת המוצרים באחת מהדרכים הבאות:
    • איסוף עצמי מחנות – “הסדריה” רחוב הגפן 5 ,כפר קיש –ללא חיוב דמי משלוח.
    • משלוח בדואר רשום- בתוספת דמי אריזה ומשלוח בהתאם לגודל ההזמנה ומשקלה. מוצרים שיסופקו באמצעות רשות הדואר יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים ברשות הדואר. בבחירת אפשרות משלוח בדואר רשום הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה נגד האתר ו/או מנהליו עקב שיבושים ותנאי השירות במקובלים ברשות הדואר, לרבות אי אספקה של המוצרים.
    • .משלוח באמצעות שליח- בהתאם למחיר ותנאי ההספקה של חברת המשלוחים.

 

 • בעת הזמנה שהושלמה ובכפוף לכך שהמוצר זמין במלאי המוצרים יישלחו אליך בתוך 10 ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה וקבלת האישור מחברת האשראי ואישור על תשלום המלא עבור ההזמנה. המוצרים יסופקו לביתך/לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר.
 • לידיעתך, ימי עסקים נחשבים ימי א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדים, ולמעט ימי שביתה במשק המשפיעים על היכולת של הסדריה לספק את המוצרים באמצעות שירותי הדואר לישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, “הסדריה” ו/או מנהליה עושים מאמצים לעמוד בלוחות הזמנים ואף לקצר את זמן האספקה.
 • האתר “הסדריה” ואו מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים במשלוח במקרים הבאים: במידה ולא השארת את כל הפרטים הדרושים לביצוע ההזמנה, אירועים שאינם בשליטתנו כדוגמת שביתות, השבתות, תקלות במחשוב מערכות הטלפונים ו/או תקשורת , תקלות בשירות הדואר האלקטרוני , שירות הדואר, פעולות איבה ו/או כח הטבע(מלחמה ,רעידת אדמה, וכיוב) ,אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה וכן לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרים אלה רשאית “הסדריה” להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 1. מחירים ותשלומים
 • כל המחירים המופיעים באתר “הסדריה” כוללים מע”מ בשיעור הקבוע בחוק, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 • האתר “הסדריה” שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המוצרים דמי טיפול ודמי המשלוח מעת לעת.
 • המחיר התקף לכל מוצר בהזמנה, הוא המחיר המפורסם באתר “הסדריה” בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 • במקרה של טעות במחיר המוצר כפי שנרשם באתר, תהיה “הסדריה” רשאית לבטל את העסקה.

 

 1. ביטול רכישה
 • הודעת ביטול של הרכישה תתבצע באמצעות דוא”ל ואו טלפון .
 •  במקרה של ביטול ההזמנה לאחר שליחתה לקונה, לא יחוזרו דמי המשלוח, והאחריות להחזרת המוצרים אל “הסדריה” בכפר קיש רחוב הגפן 5 תהיה על חשבונו ואחריותו של הקונה.
 • זיכוי על הזמנה שהוחזרה יינתן רק לאחר שנבדקה ע”י גורם מטעם “הסדריה”, ונמצא כי כל המוצרים נמצאים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש.
 • דמי ביטול יהיו 5% ממחיר המוצר ו/או השירות אך לא פחות מ- 10 ₪,

 

 1.    מדינות החזרת מוצרים
  • החזרת מוצר תתאפשר בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר.
  • במקרה של החזרת מוצר בשל פגם שלא נגרם באמצעות שימוש במוצר אלא היה קיים בובזמן הקניה, ההחזרה של המוצר תתאפשר רק באריזתו השלמה והמקורית, כשהוא תקיןובלי שנעשה בו כל שימוש ובצירוף חשבונית קבלה.
  • החזרת מוצר מסיבה שונה, תתאפשר רק אם המוצר הוחזר באריזתו השלמה והמקורית;כשהוא תקין ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו, ובצירוף חשבונית קבלה. למען הסר ספק, לאתתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורי או שכבר נעשה בו שימוש.
  • בהחזרת מוצר לפי סעיף 6.ג , יינתן זיכוי על המוצר כאמור בניכוי דמי ביטול.
  • במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה, ריבית חברת כרטיסי האשראי או דמי טיפול בגין הטיפול בתקלה.
  • אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים מתכלים או הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לסדריה את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת בצרוף מכתב המתאר את בעיית המוצר. לאחר קבלת פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי

 

 1. זכויות
 • כל הזכויות בתכנים ובתמונות המופיעות באתר “הסדריה”, מוגנים בזכויות יוצרים.
 • התכנים והתמונות באתר נועדו לשימוש האישי של המשתמש בלבד במסגרת שימושו באתר בלבד ואין לעשות בהם שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי.
 • אין להעתיק, לשכפל תכנים או תמונות כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי
 • ללא קבלת הסכמה מפורשת של “הסדריה” מראש ובכתב.
 • סימני באתר הינם קניינה של “הסדריה” ו/או של היצרנים ו/או הספקים בלבד.
 • סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד אין לעשות שימוש בסימני המסחר ללא הסכמת בעליהם בכתב מראש.

 

 1. אחריות

1. האתר “הסדריה” או/ ו מי מטעמו אינם מייצרים את חלק מהמוצרים אלא משווקים מטעמם של

היצרנים ועל כן אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם ו/או לכל הצג שנעשה

באתר הסדריה בכל לפרטים האמורים. כל מידע המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם, ואיכותם

נמסרו “לסדריה” על ידי הספקים השונים ונמצא באחריותם המלאה.

2.  אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו כפי שפורט בסעיף החזרת מוצרים.

3.  האתר “הסדריה” עושה מאמצים לדאוג לכך כי התמונות והתיאורים של המוצרים באתר ישוקפו

את המוצרים בצורה הטובה ביותר, אולם לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים

שמתפרסמים באתר “הסדריה”, לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שסופקו בפועל.

4. בכל מקרה לא תחול על אתר “הסדריה” או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק, ישיר, עקיף

תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ואו לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר.

5.  האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש

לא  כדין ו/או שימוש במרמה שיעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם

ביצוע קניה בחנות האתר “הסדריה”.

 1. דין ושיפוט

1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

2. סמכות השיפוט הייחודית והעניינית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז

נצרת.

 1. שירות לקוחות:

“הסדריה” מעמידה את שירות לקוחותיה לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות אלינו במהלך השעות

09:00 בבוקר ועד 18:00 בערב בימים א-ה, למעט חגים ומועדי ישראל.

לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת “צור קשר”.

חזור לחנות